Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об'єднання на загальних зборах обирається з числа співвласників ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами. (Статтю 11 виключено на підставі Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015).

 

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР)

  • обирається на загальних зборах з числа співвласників або приймається рішення  про залучення аудитора;
  • порядок діяльності та кількісний склад  затверджуються загальними зборами;
  • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю  правління;