ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ПРАВЛІННЯ ВІДНОСИТЬСЯ:

1. Підготовка кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;

​2. Здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з законодавством;

​3. Розпорядження коштами об'єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об'єднання кошторису;

​4. Укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням; (Абзац п'ятий частини статті 10 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015)

5. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об'єднання;

6. Скликання та організація проведення загальних зборів співвласників;

7. Призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення. (Частину статті 10 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015)