Опублiковано: 19-06-2023

Шановні співвласники!

27 травня 2023 року відбулись  загальні  збори  ОСББ «К5».

На зборах і під час опитування  піднімались питання звітів органів управління, затвердження Статуту та Положення про Ревізійну комісію у новій редакції, вступ до Асоціації ОСББ та ЖБК Оболонського району, тощо.

В голосуванні прийняло участь 569 співвласників, кількість голосів  яких становить 38 782,28 кв.м.

Рішення прийняті загальними зборами

 (потрібно більш 50% голосів):

Пункт порядку денного

Зміст рішення

Набрані голоси

«за»/ «проти»

 

2

Затвердити звіт правління за 2021 р. та 2022 р. Визнати діяльність Правління та посадових осіб такою, що відповідає чинному законодавству, Статуту та рішенням загальних зборів

 

59,61% / 1,48%

Рішення прийнято

3

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2021 р. та 2022 р. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

 

 

59,72% / 1,37%

Рішення прийнято

4

Затвердити підготовлену Правлінням фінансову звітність за 2021 р. та 2022 р. в складі форми 1-мс (баланс) та 2-мс (звіт по фінансові результати) та звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

 

 

 

60,27% / 0,82%

Рішення прийнято

5

Затвердити Статут ОСББ «К5» у новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати Статут та протокол Загальних зборів. Уповноважити Голову Правління подати необхідні документи для державної реєстрації Статуту у новій редакції.

 

 

 

 

59,16% / 1,93%

Рішення прийнято

6

Затвердити Положення про Ревізійну комісію у новій редакції.

 

 

59,55% / 1,54%

Рішення прийнято

7

Вступити до Асоціації ОСББ та ЖБК Оболонського району м.Києва  (ЄДРПОУ 43737178).

Доручити Голові Правління звернутися до Асоціації із заявою про вступ.

Надати повноваження Правлінню визначати представника (представників), визначати повноваження представника (представників) ОСББ «К5» на загальних зборах АОСББ Оболонського району та голосувати з питань порядку денного.

 

 

 

 

 

59,53% / 1,56%

Рішення прийнято

 

З повагою, правління ОСББ “К5”