Протокол Загальних Зборів Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "К5" від 17.07.2021р.
Загальними зборами ОСББ "К5" затверджено наступні Порядки:
Звіт правління за 2020 рік.
Звіт ревізійної комісії за 2020 рік.
Фінансова звітність ОСББ "К5" за 2020 рік.
Правила добросусідства та проживання у багатоквартирному будинку №5 по вул.Ю.Кондратюка у м.Києві (нова редакція)
Умови обмеження користування спільним майном.
Коротко про результати Загальних Зборів

 

 

 

Загальні збори на яких особисто присутні співвласники і/або їхні представники (очні) відбулися 17 липня 2021 року.
Оскільки в результаті "очних" зборів не набрано необхідну кількість голосів, розпочато процедуру письмового опитування співвласників, які були відсутні та не голосували на загальних зборах. 
Можливо пройти процедуру письмового опитування за допомогою електронного цифрового підпису. 

 

Порядок денний загальних  зборів:

 1. Вибори голови загальних зборів.
 2. Звіт правління за 2020р.
  Проект рішення:
  Затвердити звіт Правління та звіт про виконання кошторису за 2020 р. Визнати діяльність Правління та посадових осіб такою, що відповідає чинному законодавству, статуту та рішенню загальних зборів. Визнати витрачання коштів кошторису таким, що здійснювалось за цільовим призначення, у межах та відповідно до кошторису.
   
 3. Звіт Ревізійної комісії за 2020р.
  Проект рішення:
  Затвердити звіт Ревізійної комісії (акт ревізії фінансово-господарської діяльності) за 2020 р.
  Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.
   
 4. Затвердження балансу та фінансового звіту ОСББ за 2020р.
  Проект рішення:
  Затвердити фінансову звітність ОСББ «К5» за 2020р. (у складі балансу, звіту про фінансові результати, звіт про використання доходів (прибутку) неприбуткової організації)
   
 5. Затвердження кошторису ОСББ «К5» на 2021/22рр. Прийняття рішення стосовно винагороди Голови та членів правління. Затвердження розміру та порядку сплати внесків.
  Проект рішення:
  Затвердити кошторис (загального фонду, ремонтного та резервного фонду) з примітками у редакції, запропонованій Правлінням.
  Визначити матеріальне заохочення Голові Правління у розмірі 18 000 (вісімнадцять тисяч) та членів Правління разом у сумі 20 000 (двадцять тисяч) грн. після оподаткування (згідно кошторису загального фонду).
  Встановити з 01 вересня 2021 року обов’язкові щомісячні внески для здійснення витрат на управління будинком.

  -внесок на утримання спільного майна будинку у розмірі 9,45 грн /1 кв.м. загальної площі нерухомого майна;
  -внесок до ремонтного фонду 1,00 грн/1 кв.м. загальної площі нерухомого майна;
  -внесок до резервного фонду 0,35 грн/1 кв.м. загальної площі нерухомого майна.

   
 6. Створення фонду безпеки будинку. Затвердження кошторису безпеки будинку на 2021/22рр. Затвердження розміру та порядку сплати внеску.
  Проект рішення:
  Створити фонд безпеки будинку.
  Затвердити кошторис фонду безпеки будинку на 2021/22р. з примітками у редакції, запропонованій Правлінням.
  Встановити з 01 вересня 2021 року обов’язковий щомісячний внесок для здійснення витрат на безпеку будинку у розмірі 196 грн./1 об’єкт нерухомого майна (житлове та нежитлове приміщення)Надати дозвіл Правлінню на укладання договору щодо охоронних заходів та безпеки будинку вартість якого перевищує обмеження, що встановлені п.3.5 Розділу ІІІ Статуту.

   
 7. Створення фонду безпеки території. Затвердження кошторису безпеки території на 2021/22рр. Затвердження розміру та порядку сплати внеску.
  Проект рішення:
  Створити фонд безпеки території.
  Затвердити кошторис фонду безпеки території з примітками у редакції, запропонованій Правлінням.
  Встановити з 01 вересня 2021 року обов’язковий щомісячний внесок для здійснення витрат на безпеку території у розмірі 160 грн./1 об’єкт нерухомого майна (житлове та нежитлове приміщення)Надати дозвіл Правлінню на укладання договору щодо охоронних заходів та безпеки території вартість якого перевищує обмеження, що встановлені п.3.5 Розділу ІІІ Статуту.


  Комерційні пропозиції стосовно охорони (Стосується пунктів 6 та 7 порядку денного)
   
 8. Прийняття рішення щодо встановлення СКД.
  Проект рішення:
  Уповноважити Правління на укладання договорів щодо встановлення СКД (Системи контролю доступа) у входах до секцій будинку та хвіртках (зокрема закупівля обладнання, виконання робіт, надання послуг тощо). Джерелом фінансування визначити накопичені кошти резервного фонду. Додаткових обов’язкових внесків не запроваджувати.
  Коротке пояснення:
  За рахунок накопиченого резервного фонду пропонуємо встановити сучасну систему СКД basIP та згенерувати нові ключі (брелоки або за смартфоном). Встановити визивні панелі на хвіртках. Сигнал про відвідувачів буде надходити на смартфон або існуючий у вас домофон.Приблизна вартість системи в межах 240 тис.грн.  Більше про систему СКД.
   
 9. Створення фонду розвитку ОСББ. Затвердження кошторису фонду на 2021-24 рр. Затвердження розміру та порядку сплати внеску.
  Проект рішення:
  Створити фонд розвитку ОСББ на 2021-24рр.
  Затвердити кошторис фонду розвитку ОСББ на 2021-24рр. з примітками та напрямами використання коштів у редакції, запропонованій Правлінням.
  Встановити з 01 вересня 2021 року обов’язковий щомісячний внесок для здійснення витрат фонду у розмірі 50 грн./1 об’єкт нерухомого майна (житлове та нежитлове приміщення).

   
 10. Прийняття рішення щодо інвентаризації спільного майна багатоквартирного будинку/ допоміжних приміщень багатоквартирного будинку та формалізації майнових прав.
  Проект рішення:
  Уповноважити Правління провести інвентаризацію спільного майна співвласників будинку, зокрема використання допоміжних приміщень, інженерних комунікацій, місць загального користування співвласниками та іншими особами.Доручити Правлінню розробити, за необхідності, документи щодо правил такого користування спільним майном та формалізувати майнові права в порядку згідно чинного законодавства України.
   
 11. Прийняття рішення щодо облаштування та користування спільним майном співвласниками (допоміжне приміщення технічного поверху другої секції). Визначення повноважень Правління.
  Проект рішення:
  Прийняти рішення щодо облаштування робочого простору (коворкінг, HUB тощо) та користування спільним майном (допоміжне приміщення технічного поверху другої секції) співвласниками та мешканцями будинку. Доручити Правлінню розробити правила користування.
   
 12. Прийняття Правил добросусідства та проживання (у новій редакції)
  Проект рішення:
  Затвердити Правила добросусідства та проживання в багатоквартирному будинку №5 по вул. Юрія Кондратюка у м.Києві у новій редакції, запропонованій Правлінням.
   
 13. Прийняття рішення щодо обмеження користування спільним майном співвласників. Визначення повноважень Правління.
  Проект рішення:
  Прийняти рішення щодо обмеження співвласників користування спільним майном у випадках невиконання рішень Загальних зборів, зокрема, щодо сплати встановлених внесків (платежів), затверджених Порядків та Правил. Затвердити умови обмеження користування спільним майном.
  Коротке пояснення:
  Спільне майно багатоквартирного будинку - приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території.
  Допоміжні приміщення багатоквартирного будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші підсобні і технічні приміщення). 
  Суть питання полягає в тому, щоб позначити приміщення на категорії доступу:
  1 категорія - допоміжні технічні приміщення з обмеженим доступом (електрощитові, машинні приміщення ліфів, шахти ліфтів, насосна станція, приміщення теплопункту) - мають право заходити тільки спеціальні служби з відповідними категоріями допуску для обслуговування (майстер з обслуговування ліфтів, інженер з теплових систем, майстер з обслуговування насосів  тощо). 
  2 категорія - допоміжні технічні приміщення з частково-обмеженим доступом (підвали, дах, сміттєкамери, горища) - мають право заходити авторизований персонал для обслуговування (сантехнік, електрик, провайдери і т.д.)
  3 категорія - приміщення загального користування без обмежень доступа (коридори, ліфтові холи, холи сміттєзбірника, сходи, холодні переходи).
  Також виносимо пропозицію щодо боржників: при несплаті внесків за 3 і більше місяців обмежити користування та надати один вхід до секції.  

   
 14. Прийняття рішення щодо ТПВ (тверді побутові відходи). Визначення повноважень Правління.
  Проект рішення:
  З 1 вересня 2021 року потребу в вивезенні побутових відходів задовольняти самостійно шляхом самозабезпечення відповідно до статті 22 Закону України “Про ОСББ” шляхом залучення Об’єднанням юридичних осіб на підставі укладених договорів. У зв’язку з цим договорів на комунальну послугу з поводження з побутовими відходами не укладати. Доручити правлінню врахувати вартість вивезення побутових відходів у кошторису ОСББ.
  Коротке пояснення:
  Технічне рішення. Через внесення змін до Закону України "Про ЖКП" необхідно ще раз підтвердити, що ми враховуємо це в кошторисі без укладання індивідуальних договорів про вивезення побутових відходів.
   
 15. Прийняття рішень щодо участі у конкурсі проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва (70/30).
  Проект рішення:
  Доручити правлінню вирішувати питання щодо участі ОСББ «К5» у конкурсі проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках м.Києва «Мій енергоефективний будинок» відповідно рішення Київради №865/865 від 26 грудня 2014 року. У разі перемоги (відібрання) проекту надати дозвіл для безперешкодного доступу представникам КМДА та підрядної організації  до житлового будинку (спільного майна) за адресою вулиця Юрія Кондратюка, 5 для виконання енергоефективних заходів.
   
 16. Прийняття рішення щодо технічного обслуговування та заміни ВКО (теплова енергія).
  Проект рішення:
  Прийняти рішення у відповідності до норм Закону України «Про житлово-комунальні послуги» №2189-VIII (із змінами)  щодо самостійного обслуговування та заміни ВКО теплової енергії, які встановлені за рахунок співвласників будинку. Доручити Правлінню повідомити КП «Київтеплоенерго» стосовно прийнятих рішень та звернутись стосовно виключення відповідних витрат на ВКО з вартості абонентського обслуговування або окремо встановлених внесків.
  Коротке пояснення:
  Зараз у квитанціях від КП "Київтеплоенерго" щоквартально враховується 4,50 грн. за повірку та обслуговування будинкового теплолічильника. Як виявилось, на практиці КП "Київтеплоенерго" не повіряє та не обслуговує будинковий лічильник. Сума витрат співвласників на обслуговування будинкового теплолічильника від КП "Київтеплоенерго" за 5 років складе 4,50(щоквартально) * 850 (квартир)*5 років =76500 грн. Вартість повірки складає близько 12 тисяч грн. І по факту виконувати прийдеться за рахунок внесків і кошторису. Тому пропонуємо прийняти рішення, згідно якого звернутися до КП "Київтеплоенерго" про виключення з рахунків внеску за обслуговування вузла комерційного обліку (будинкового лічильника)  4,50 грн щоквартально.